Rusza rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego „Centrum rozwoju dzieci i młodzieży „Horyzont”

Rusza rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego „Centrum rozwoju dzieci i młodzieży „Horyzont”

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja uczestników do Placówki Wsparcia Dziennego w Piekielniku, która powstaje w ramach projektu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy realizowanego w partnerstwie z naszym stowarzyszeniem. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacyjnym oraz o wypełnienie dokumentów aplikacyjnych i złożenia ich w biurze projektu pod adresem: Rokiciny Podhalańskie 14 A, 34-721 Raba Wyżna od pn. – pt. w godzinach od 08.00 do 14.00

REKRUTACJI DZIECKA DO PLACÓWKI DOKONUJĄ RODZICE/OPIEKUNI PRAWNI SKŁADAJĄC:
FORMULARZ REKRUTACJI ORAZ KOMPLET DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SYTUACJĘ RODZINNĄ (OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, KSEROKOPIE)

Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:
– w biurze projektu – Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy adres: Rokiciny Podhalańskie 14a, 34-721 Raba Wyżna
– na stronie internetowej LGD : http://przyjaznadolinaraby.info/ w zakładce: Placówka Wsparcia Dziennego

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie od 18.07.2022 do 08.08.2022
I cykl 18-24.07.2022
II cykl 25-31.07.2022
III cykl 1-8.08.2022

w biurze projektu lub wysłać na adres biura projektowego za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: lgd.rokiciny@interia.pl

Biuro projektu, w którym przyjmowane będą zgłoszenia uczestników to Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy adres: Rokiciny Podhalańskie 14a, 34-721 Raba Wyżna czynne:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH : 8:00 – 14:00

Dokumenty do pobrania:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.