Nowotarskie Centrum Rozwoju „Perspektywy”

Nowotarskie Centrum Rozwoju PERSPEKTYWY to opiekuńczo-specjalistyczna placówka wsparcia dziennego przeznaczona dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego. 

PERSPEKTYWY to przestrzeń dla bezpiecznego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wsparcia ich rodzin.  To miejsce gdzie dzieci, młodzież i ich sprawy są najważniejsze.

Poza opiekuńczym (świetlicowym) zakresem działania placówki, w ramach wsparcia specjalistycznego dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami mogą skorzystać z pomocy ludzi, którzy łączą swoją pasję, jaką jest drugi człowiek, z rzetelnym i profesjonalnym przygotowaniem psychologicznym, pedagogicznym, neurologopedycznym, fizjoterapeutycznym. W swojej pracy specjaliści wykorzystują najnowocześniejsze metody, które łączą z wiedzą i doświadczeniem.