Landing page

Polecamy

Aktualności

Rusza rekrutacja uczestników projektu Nowotarska Placówka Wsparcia Dziennego

Data:
Wrzesień 17, 2018

Rekrutacja uczestników projektu pn. Nowotarska Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w powiecie nowotarskim odbywać się będzie w terminie od 19 września do 12 października 2018 roku. Placówka Wsparcia dziennego utworzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- w zakresie  9 Osi Priorytetowej-  Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i … Czytaj dalejRusza rekrutacja uczestników projektu Nowotarska Placówka Wsparcia Dziennego

O nas

Stowarzyszenie Perspektywy

 

powstało w 2013 roku w Lanckoronie z siedzibą pod nr 504 z inicjatywy młodych pełnych energii ludzi aby wyjść naprzeciw potrzebom kobiet, dzieci i młodzieży.

Celem stowarzyszenia min. jest:

  • wspieranie inicjatyw i działań kobiet i młodzieży, podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego zarówno w sferze intelektualnej, sportowej jak i wytwórczej,
  • działanie na rzecz równouprawnienia i poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej kobiet, dzieci i młodzieży,
  • promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie środowiska, edukacji ekologicznej, oraz edukacji w zakresie rozwoju zrównoważonego,
  • działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu,
  • podniesienie znaczenia regionalnej kultury ludowej oraz promocja tradycyjnych produktów lokalnych,
  • integracja młodych ludzi ze społeczeństwem oraz kształtowaniu postawy odpowiedzialności za sprawy społeczności lokalnej poprzez motywowanie ich do kreatywnego działania na jej rzecz,

Obecnie realizane projekty

„Wiem co jem” – ochrona dziedzictwa produktów spożywczych jako perspektywa lokalnego rozwoju

Stowarzyszenie „Perspektywy” wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „Kleks” realizuje projekt „Wiem co jem”. Ochrona dziedzictwa produktów spożywczych jako perspektywa lokalnego rozwoju. Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin Mucharz, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona i Stryszów, w tym w szczególności do uczniów szkół podstawowych. Młodzież zapraszamy na warsztaty z edukacji konsumenckiej dotyczące ekologicznych i … Czytaj dalej„Wiem co jem” – ochrona dziedzictwa produktów spożywczych jako perspektywa lokalnego rozwoju

Ruch – moja pasja” – utworzenie Klubu Juniora oraz organizacja warsztatów

Projekt realizowany w ramach projektu pn. „Ruch – moja pasja” – utworzenie Klubu Juniora oraz organizacja warsztatów sportowych dla dzieci w Gminie Lanckorona” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów za pośrednictwem Stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów.

Warsztaty wyplotu ekologicznych koszy z łuby drzewnej połączone z decoupage jako pomysł na produkt lokalny z terenu Gościńca 4 Żywiołów

Warsztaty realizowane są w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów. Tytuł: Warsztaty wyplotu ekologicznych koszy z łuby drzewnej połączone z decoupage jako … Czytaj dalejWarsztaty wyplotu ekologicznych koszy z łuby drzewnej połączone z decoupage jako pomysł na produkt lokalny z terenu Gościńca 4 Żywiołów