Rekrutacja – ”Akademia Młodego Etnologa”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie ”Akademia Młodego Etnologa” – organizacja zajęć i warsztatów dla dzieci z zakresu edukacji regionalnej. Termin zgłoszenia upływa 15.04.2015 r.
Zadanie publiczne współfinansowane jest przez Powiat Suski z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

""