Rusza rekrutacja uczestników projektu Nowotarska Placówka Wsparcia Dziennego

Rusza rekrutacja uczestników projektu Nowotarska Placówka Wsparcia Dziennego

Rekrutacja uczestników projektu pn. Nowotarska Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w powiecie nowotarskim odbywać się będzie w terminie od 19 września do 12 października 2018 roku.

Placówka Wsparcia dziennego utworzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- w zakresie  9 Osi Priorytetowej-  Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu nowotarskiego poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki i wychowania w ramach placówek wsparcia dziennego (PWD) z których skorzysta łącznie 90 dzieci/młodzieży

REKRUTACJI DZIECKA DO PLACÓWKI
DOKONUJĄ RODZICE/OPIEKUNI PRAWNI SKŁADAJĄC:

FORMULARZ REKRUTACJI ORAZ WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW 
POTWIERDZAJĄCYCH  SYTUACJĘ RODZINNĄ
(OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, KSEROKOPIE)

Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:

– w biurze projektu – adres : ul. Jana Pawła II 118 Ludźmierz, 34-471 Ludźmierz
– na stronie internetowej Stowarzyszenia „Perspektywy” : https://iperspektywy.pl

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie od 19.09.2018r. do 12.10.2018r. w tymczasowym biurze projektu.

Tymczasowe biuro projektu, w którym przyjmowane będą zgłoszenia uczestników mieści się budynku Klubu Sportowego w Ludźmierzu, ul. Jana Pawła II 118 , czynne:

OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY W GODZINACH : 8:30 – 15:30

OD CZWARTKU DO PIĄTKU W GODZINACH : 10:00 – 18:00

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: