Rozeznanie cenowe – wielofunkcyjne urzadzenie kuchenne – robot

Rozeznanie cenowe – wielofunkcyjne urządzenie kuchenne -robot – zakup w ramach projektu "Zdrowa żywność to aktywność".

Termin na przesłanei kalkulacji kosztów – 18.08.2015.

Projekt „Zdrowa żywność to aktywność” dofinansowany ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szanowni Państwo,

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w

rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

W projekcie „Zdrowa żywność to aktywność” przewidziano zakup wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego – robota.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, uprzejmie prosimy o przesłanie orientacyjnej kalkulacji kosztów na ww. produkt (cena netto i brutto), specyfikację produktu zamieszczono poniżej.

https://iperspektywy.pl/filemanager/img/szczegoowy_opis_robota_kuchennego.doc

Uprzejmie prosimy o przesłanie propozycji cenowej na załączonym poniżej formularzu w terminie do 18 sierpnia 2015 roku w wersji

elektronicznej na adres e-mail: biuro.perspektywy@gmail.com

https://iperspektywy.pl/filemanager/img/formularz_rozezanianie_cenowe.doc

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 606 656 798