Warsztaty wyplotu ekologicznych koszy z łuby drzewnej połączone z decoupage jako pomysł na produkt lokalny z terenu Gościńca 4 Żywiołów

Warsztaty wyplotu ekologicznych koszy z łuby drzewnej połączone z decoupage jako pomysł na produkt lokalny z terenu Gościńca 4 Żywiołów

Warsztaty realizowane są w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów.

Tytuł: Warsztaty wyplotu ekologicznych koszy z łuby drzewnej połączone z decoupage jako pomysł na produkt lokalny z terenu Gościńca 4 Żywiołów

Cel operacji: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze LGD poprzez organizację warsztatów wyplotu ekologicznych koszy z łuby drzewnej połączone z decupage oraz wydanie folderu.

Działania: Projekt ukierunkowany jest na rozwijaniu aktywności mieszkańców całego obszaru LGD, poprzez pielęgnowanie tradycji rękodzielniczej i dziedzictwa kulturowego, odtwarzaniu starych umiejętności, zwyczajów związanych z wyrobem koszy z łuby drzewnej. Warsztaty będą dotyczyły wyplotu koszy z łuby drzewnej połączone z decupage jako pomysł na produkt lokalny z terenu Gościńca 4 Żywiołów.
Kosz z łuby drzewnej jest produktem który otrzymał Atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej. Atest ma na celu pielęgnowanie tradycji rękodzielniczej potwierdza, że produkt jest wykonany ręcznie i z naturalnych surowców. Kosze inaczej łubianki to kosze na owoce wykonane z dartki drzewnej. Łub – kora drzew była od wieków używania do wyplatania koszy – wytworów sztuki ludowej. Kosze z łuby oprócz walorów artystycznych mają przede wszystkim znaczenie użytkowe. Mogą być z powodzeniem wykorzystane jako ciekawie, charakterystyczne i ekologiczne opakowanie. Natomiast decoupage to technika ozdabiania przedmiotów polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię min. drewno wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej. Decoupage klasyczny polega na naklejaniu wzoru z papieru i pokryciu go wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopił się całkowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. W zamyśle ma on wyglądać jak namalowany. Naszy zamiarem jest aby uczestnicy warsztatów wykorzystali nabyte umiejętności przy prowadzeniu swoich przedsięwzięć gospodarczych, by zainspirować ich do twórczego myślenia i rozbudzić aktywność i zainteresowania w tym kierunku. Warsztaty mają na celu również integrację pokoleń. Dlatego grupa docelowa projektu to zarówno dorośli jak i dzieci z obszaru LGD.
Poprzez realizację projektu stworzymy dla mieszkańców z obszaru LGD warunki do rozwijania aktywności twórczej, pobudzając wyobraźnię i wrażliwość, jak również stworzymy warunki na aktywnie i twórcze zagospodarowanie czasu wolnego.

Termin i miejsce realizacji: Projekt planujemy zrealizować w okresie od 01.03.2014 – 30.06.2014 na terenie Gmin: Mucharz, Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska, Stryszów;