„Ruch – moja pasja” – utworzenie Klubu Juniora oraz organizacja warsztatów

„Ruch – moja pasja” – utworzenie Klubu Juniora oraz organizacja warsztatów

Działania realizowane w ramach projektu pn. „Ruch – moja pasja” – utworzenie Klubu Juniora oraz organizacja warsztatów sportowych dla dzieci w Gminie Lanckorona” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów za pośrednictwem Stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów.