„Obudź w sobie artystę”

„Obudź w sobie artystę”

Warsztaty realizowane są w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów.

Tytuł: „Obudź w sobie artystę” – organizacja warsztatów z upcyklingu oraz konkursu na najciekawsze arcydzieło pomysłem na nowy i ciekawy produkt lokalny Gościńca 4 żywiołów;

Cel operacji: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów artystycznych z upcyklingu oraz konkursu;

Działania: Projekt ukierunkowany jest na rozwijaniu aktywności mieszkańców całego obszaru LGD, poprzez poprzez organizację warsztatów artystycznych z upcyklingu oraz konkursu. Podczas zajęć warsztatowych zostaną przybliżone nowe nurty w wykorzystaniu odpadów, zużytych, niepotrzebnych jako nowych przedmiotów użytkowych o większej wartości artystycznej i finansowej.

Warsztaty z Upcyklingu to forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstaną produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Podczas warsztatów zostaną wykorzystane stare meble, stare gazety, płyty CD, żarówki, stare drewniane deski do krojenia itp.

Zostanie zorganizowanych 34 warsztatów będą ogólnodostępne oraz bezpłatne. Nabór Uczestników Projektu będzie ciągły. Ponadto w ramach projektu zostanie zorganizowany konkurs w dwóch kategoriach wiekowych na najciekawsze arcydzieło które będzie nawiązywało do dziedzictwa lokalnego. Poprzez realizację projektu stworzymy dla mieszkańców z obszaru LGD warunki do rozwijania aktywności twórczej, pobudzając wyobraźnię i wrażliwość, jak również stworzyliśmy warunki na aktywnie i twórcze zagospodarowanie czasu wolnego.
Termin i miejsce realizacji: Projekt planujemy zrealizować w okresie od 15.10.2014 – 23.02.2015  na terenie Gmin: Mucharz, Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska, Stryszów;