Placówka Wsparcia Dziennego „Centrum rozwoju dzieci i młodzieży „Horyzont”

Placówka Wsparcia Dziennego „Centrum rozwoju dzieci i młodzieży „Horyzont”

Miło nam poinformować, iż nasze Stowarzyszenie jest partnerem Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, w realizacji projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskie tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych tj. usług wsparcia rodziny skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z terenu powiatu nowotarskiego poprzez utworzenie w Gminie Czarny Dunajec w miejscowości Piekielnik 30 nowych miejsc opieki i wychowania w ramach placówki wsparcia dziennego z których skorzysta łącznie 300 dzieci/ młodzieży.

Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież w wielu do lat 18 lat i ich rodziny oraz sama nowopowstała placówka wsparcia dziennego.

Główne działania realizowane w ramach projektu opracowanie i aktualizacja indywidualnych planów wsparcia, świadczenie wsparcia opiekuńczego i specjalistycznego na rzecz dzieci i młodzieży, wsparcie rodziny oraz kursy szkolenia dla kadry nauczycielskiej.

Główne rezultaty projektu:

utworzenie 30 miejsc opieki i wychowania w nowej PWD w Piekielniku
uruchomienie nowej oferty wsparcia w postaci usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka na terenie powiatu nowotarskiego,
wzmocnienie kadry PWD w zakresie świadczenia usług poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych w zakresie usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
Całkowita wartość projektu: 4 400 872,60 zł, w tym kwota dofinansowania 4 074 832,60 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.