mgr Zuzanna Para

Absolwentka Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, logopeda. Od 10 lat zdobywa doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami rozwojowymi. Głównym obszarem jej zainteresowań jest neurofunkcjonalna reorganizacja układu nerwowego. Ukończyła szkolenie INPP dotyczące wygaszania odruchów wg Sally Goddard, stara się także poznawać kolejne techniki diagnozy i terapii zgodnie z warsztatem pracy Swietłany Masgutowej. W pracy terapeutycznej wykorzystuje doświadczenia z zakresu terapii ręki oraz sensoplastyki. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC.

Ukończyła wiele szkoleń z zakresu wczesnej diagnozy i stymulacji noworodków i niemowląt. Stara się także zwiększać zasób doświadczeń w zakresie wybiórczości pokarmowej w ujęciu sensoryczno-motorycznym oraz treningu karmienia. W pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu wykorzystuje m.in. techniki ESDM (wczesna intensywna terapia dzieci autystycznych) oraz Trening Umiejętności Społecznych.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • ESDM – Certificate of Completion in the ESDM Direct Delivery” – Wczesne intensywne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu.
 • Padovan. Neurofunkcjonalna reorganizacja. Moduł I (Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała), Moduł II (Funkcje reflektoryczno- wegetatywne)
 • Sensoplastyka ®  – Trener 1 st
 • TUS – Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapia Neurotaktylna
 • KOLD – logopedyczne narzędzie diagnostyczne
 • Diagnoza psychopedagogiczna w praktyce „Jak patrzeć na dziecko aby optymalnie konstruować program jego terapii
 • Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych – „Nie patrz, nie mówi, nie słucha”
 • Diagnoza i terapia ślinienia
 • Diagnoza i terapia dzieci z ORM
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Makaton cz.1
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) część 1. i 2.
 • PECS Moduł I
 • Ocena efektywności porozumiewania się, wyznaczanie celów terapeutycznych, opracowanie sposobów polepszających efektywność porozumiewania się użytkowników AAC. Blok I, II, III
 • AAC. Innowacyjne technologie
 • Komunikacja alternatywna u osób z zespołem Retta
 • Agresja i autoagresja osób z autyzmem i upośledzeniem umysłowym
 • Autyzm – od bierności do aktywności
 • Zasady pracy z osobami zaburzonymi psychicznie
 • Metoda Carole Sutton – Jak sobie radzić z zachowaniami u dzieci
 • Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem
 • Masaż Shantala
 • Podstawy integracji sensorycznej i inne formy wspomagania rozwoju dziecka
 • Terapia ręki – element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się
 • Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
 • INPP. Integracja odruchów według programu Sally Goddard
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt
 • Opóźniony Rozwój Mowy – kreatywne  postępowanie logopedyczne
 • Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń CUN
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii
 • Uszkodzenie narządu słuchu. Programowanie terapii logopedycznej
 • Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów