mgr Sylwia Barwińska

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym UP im. KEN w Krakowie: Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz studiów licencjackich na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
z rewalidacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończone studia podyplomowe na WSHE
w Brzegu: Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną. Terapeuta Integracji Sensorycznej certyfikowany przez PSTIS. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. W pracy za najważniejsze uważa zrozumienie dziecka i jego indywidualnych potrzeb. Cechuje ją empatia
i kreatywność. Zawsze zaangażowana w to co robi. Stara się by zajęcia były ciekawe, a po ich zakończeniu dziecko miało poczucie sukcesu i było zmotywowane do dalszej aktywności.

Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju m.in.:

  • Szkolenie I i II stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej
  • Kurs doskonalący Metodą Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne I i II stopień
  • Szkolenie podstawowe i zaawansowane z zakresu słownictwa podstawowego Makaton
  • Kurs Diagnoza i Terapia Ręki
  • Warsztaty szkoleniowe „Zachowania trudne u osób niepełnosprawnych intelektualnie”, praktyczny aspekt edukacji
  • Szkolenie „Teoria Sally Goddard Blythe w praktyce – wpływ odruchów prymitywnych  i posturalnych na uczenie się i zachowanie dziecka”
  • Szkolenie „Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu”