mgr Natalia Landowska

Neurologopeda kliniczny. Absolwentka Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Logopeda przedszkolny i szkolny  dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i nie tylko. Członek PTL- Polskiego Towarzystwa Logopedów w Oddziale Małopolskim.

Magister Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę i doświadczenie zawodowe w terapii zaburzeń afatycznych i dyzartrycznych u dzieci i dorosłych zdobyła na Turnusach Rehabilitacyjnych we Wrocławiu.  Specjalista Sensomotorycznej Terapii Orofacjalnej. Ukończyła warsztaty szkoleniowe na temat „Terapii sensomotorycznej i korekty dysfunkcji ustno-twarzowych” oraz „Manipulacji ustno- twarzowych i technik usprawniających narządy mowy , redukujące ból” u dr n. hum. Anny Regner  we Wrocławiu. Na swoim koncie ma  wiele kursów: dotyczących „zaburzeń połykania”, „diagnozowania i prowadzenia terapii w zaburzeniach rozwojowych”, „Wspomagania i alternatywnego komunikowania się-PECS”, „wykorzystywanie elementów terapii ręki w pracy logopedy” i inne. Diagnozuje dzieci narzędziem wystandaryzowanym  KOLD. Prowadzi w swej terapii Kinezjologię Edukacyjną- Gimnastykę Mózgu Paula Dennisona. Jest uczestniczą Ogólnopolskich Konferencji Logopedycznych.

Na co dzień swoje umiejętności  i wiedze wykorzystuje w terapii z dziećmi. W pracy logopedycznej podchodzi do każdego pacjenta holistycznie.

Edukacja, ukończone kursy i szkolenia

 • Krakowska Szkoła Wyższa Pedagogika Resocjalizacyjna- studia licencjackie (podczas studiów praktyki na stanowisku pedagoga w Gimnazjum)
 • Akademia Pedagogiczna- Kraków Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców  placówek wypoczynku
 • Uniwersytet Jagielloński- Kraków Pedagogika Resocjalizacyjna- studia magisterskie (podczas studiów 3 letnia praca wychowawcy w Domu Dziecka)
 • „Plastykon”- Kraków   Kurs na Animatora zabaw
 • Wyższa Szkoła  Humanistyczno- Ekonomiczna w Brzegu Logopedia  przedszkolna i szkolna – studia podyplomowe
 • Europejskie Stowarzyszenie „Szansa” Metoda Batii Strauss w rozwoju dziecka
 • Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- Zakopane Oligofrenopedagogika- kurs kwalifikacyjny
 • Małopolskie Centrum  Współpracy Edukacji i Doradztwa Certyfikat z „Muzykoterapii”
 • Polskie Centrum Rozwoju „ neuroakademia”- Kraków „Diagnostyka mózgu w chorobach neurologicznych”
 • PAREO Kraków „Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych.”- szkolenie
 • Uniwersytet Wrocławski Neurologopedia kliniczna- studia podyplomowe
 • Centrum Szkoleniowe-Terapeutyczne dr Regner -Wrocław „Sensomotoryczna Terapia Orofacjalna” (Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno- twarzowych  cz. 1, Manipulacje ustno-twarzowe, techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból” cz.2)
 • „Logopedzi- Logopedą” Wrocław  Diagnoza i terapia logopedyczna Zespołu Downa- szkolenie
 • Wydawnictwo WiR- warsztaty- Zakopane („Wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych”, „Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki”_
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna- Warszawa („Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z  zaburzeniami autystycznymi i z Zespołem Aspergera”)
 • Centrum Terapii PROMITIS- Warszawa (AAC-  wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się- poziom podstawowy)
 • PECS- Wieliczka Picture Exchange Communication System- Poziom 1- szkolenie
 • Nowy Targ “Techniki wyciszające- jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego”- szkolenie
 • KOLD –Warszawa Karty Oceny Logopedycznej dziecka – KOLD- test  do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia- szkolenie
 • Nowy Targ „Teoria Sally Goddard Blythe w praktyce- wpływ odruchów prymitywnych i posturalnych na uczenie się i zachowanie dziecka”- szkolenie
 • Warszawa VII Ogólnopolska konferencja logopedyczna „Problemy logopedii XXI wieku-wczesna interwencja logopedyczna, wpływ wysokich technologii na rozwój mowy, zaburzenia artykulacji”