mgr Maciej Gąsienica

Tytuł magistra fizjoterapii uzyskał w 2010 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim – wydział medyczny. Oligofrenopedagog, specjalista Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  Terapeuta metody Vojty, PNF w Pediatrii. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych w zakresie Integracja Sensoryczna. Swoje doświadczenia zawodowe  zdobywa m.in: pracując w Ośrodku Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczym przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zakopanem. Stara się cały czas pogłębiać swoją wiedzę i podwyższać kwalifikacje poprzez udział w kursach, szkoleniach i konferencjach.

Ukończone Kursy i Szkolenia:

 • Terapia metodą Vojty
 • Kurs Refresh Vojty  – Zastosowanie metody Vojty w ramach usprawniania dzieci, młodzieży                i dorosłych. Czech Republic – Olomuc.
 • PNF
 • PNF w Pediatrii
 • Terapia Manualna  u Dzieci
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Kinesiology Taping
 • Medical Taping in Pediatrics Advanced
 • Wpływ odruchów prymitywnych i posturalnych na uczenie się  i zachowanie dziecka wg. Sally Goddard Blythe.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce i zachowaniu               wg. INPP oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki.
 • Smyko – Multisensoryka – uprawniające do prowadzenia zajęć sensorycznych dla  niemowląt i dzieci.
 • Ćwiczenia Oporowe i Równoważne z zastosowaniem  przyborów THERA BAND.
 • Korekcja Wad postawy z zastosowaniem przyborów THERA BAND.
 • Wybrane Elementy Koncepcji Bobath z zastosowaniem przyborów THERA BAND                              w terapii dzieci i dorosłych.
 • Podstawy Integracji Sensorycznej i Inne Formy Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 • Wodogłowie u dzieci w kontekście Rehabilitacji.
 • Ocena i Terapia Dorosłych z chorobami neurologicznymi koncepcja Bobath.
 • Konferencja na temat Autyzmu – Rola Wczesnej Interwencji w Kształtowaniu Rozwoju Dziecka z Autyzmem.