mgr Lucyna Bobak

Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku: psychologia specjalność: psychologia kliniczna, Szkoła Wyższa  Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Posiada świadectwo ukończenia Kursu Przygotowania Pedagogicznego, Dolnośląska Szkoła Wyższa Wydział Nauk Pedagogicznych Studium Pedagogiczne oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną na Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu. Uczestniczyła w po raz pierwszy zorganizowanych w Polsce warsztatach z terapii schematów dzieci i młodzieży (Schema Therapy for Children and Adolescents; Schema Therapy for Children and Adolescents: Focus on Children & Adolescents), które prowadził dr Christof Loose, współautor tej metod terapeutycznej. Od 2016 roku uczestniczy w czteroletnim specjalistycznym szkoleniu z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży organizowanym przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Obecnie pracuje  w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zakopanem na stanowisku: psycholog. Zdobyła bogate doświadczenie w pracy jako psycholog: w Katolickiej Szkole Integracyjnej w Czerwiennym, w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzaniem Umysłowym koło w Zakopanem,  Rodzinnym Domu Dziecka w Szaflarach, Przedszkolu Terapeutycznym ,,Niebieska Kokardka” oraz w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zakopanem.

Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy jako psycholog  dziecięcy. Swoją pomoc kieruje zarówno do dzieci, młodzieży jak i ich rodzin. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w funkcjonowaniu, zmagającymi się: z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami psychosomatycznymi, przeżywającymi szeroko rozumiane kryzysy: rozwojowe, w relacjach, związane z nieoczekiwanymi wydarzeniami (m.in. straty, choroby, samookaleczenia, nadmierny stres), czy też napotykającymi problemy wychowawcze. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Kieruje się standardami zawartymi w Kodeksie etyczno-zawodowym Psychologa. Terapię dostosowuje do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz wniesionej przez niego problematyki.

Odbyte kursy i szkolenia:

 • Smyko – Multisensoryka – uprawniające do prowadzenia zajęć sensorycznych dla  niemowląt i dzieci.
 • Certyfikat ukończenia dwustopniowego szkolenia w wymiarze 188 godzin i zadania egzaminu uzyskałam  uprawniania terapeuty integracji sensorycznej (diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej) nr 1832.
 • Certyfikat ukończenia stażu diagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej – Centrum Procesów Sensorycznych Zbigniewa Przyrowskiego.
 • Certyfikat szkolenie Spektrum Autyzmu  w Teorii Integracji Sensorycznej.
 • Certyfikat uprawnienia do wykorzystania narzędzia diagnostycznego  Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej (obejmujące diagnozę i terapie zaburzeń manualnych grafomotorycznych wynikających z dysfunkcjonalnych procesów sensorycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia i uzyskała uprawnienia do wykorzystywania narzędzia diagnostycznego Karty Oceny Zachowania i Emocji dla dzieci w wieku 1 miesiąca do 16 roku życia.
 • Ukończenie szkolenia na temat Teoria Sally Goddard Blythe w praktyce – wpływ odruchów prymitywnych i posturalnych na uczenie się i zachowanie dziecka.
 • Zaświadczenie nr 980/2010  o ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie kinezjologii edukacyjnej Brain Gym – Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów.
 • Zaświadczenie o ukończeniu wykładu na temat Zabaw rozwijających funkcję rąk, myślenie               i mowę, wykorzystanie zabaw domowych i czynności codziennych do stymulacji prawidłowego rozwoju dziecka od wieku niemowlęcego do przedszkolnego. Gabinet Neurologopedii Dziecięcej.
 • Ukończony kurs doskonalący „ Metoda Dobry Start” Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej.
 • Wolontariuszka w programie „Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością” organizowanym i prowadzonym przez Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci                   z autyzmem część II ’’ .
 • Certyfikat nr 38/2011 ukończone szkolenie Doskonalenie umiejętności interpersonalnych Doradztwo Zawodowe.