mgr Anna Szewczyk

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym UP im. KEN w Krakowie: Pedagogika rewalidacyjna- specjalność: oligofrenopedagogika. Ukończone studia podyplomowe  na WSHE w Brzegu: Pedagogika wczesnoszkolne i przedszkolna. Terapeuta Integracji Sensorycznej certyfikowany przez PSTIS.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami rozwojowymi. 

Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju m.in.:

  • Metoda Ruchu Rozwijającego w. Sherborne I i II stopień,
  • Integracja Sensoryczna I i II stopień,
  • Szkolenie MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji I, II i III stopień,
  • „Praca z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera”,
  • „Podstawowe zagadnienia w terapii i edukacji dzieci z autyzmem – studium przypadku”,
  • „Kurs Diagnoza i Terapia Ręki I i II stopnia
  • Warsztaty szkoleniowe „Zachowania trudne u osób niepełnosprawnych intelektualnie”, praktyczny aspekt edukacji
  • Szkolenie „Teoria Sally Goddard Blythe w praktyce – wpływ odruchów prymitywnych  i posturalnych na uczenie się i zachowanie dziecka”
  • ,,Techniki wyciszające” – jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego