mgr Dagmara Rapacka-Starmach

Neurologopeda, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta miofunkcjonalny, specjalista terapii ręki, polonista.  

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończyła studia neurologopedyczne na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Praktyki oraz doświadczenie zdobywała w krakowskich gabinetach i ośrodkach. Uczestnik I Międzynarodowej Neurobiologicznej Konferencji Naukowej, Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych, organizowanej przez Katedrę Logopedii i Zaburzeń Rozwoju oraz III Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej organizowanej przez Małopolski Oddział Towarzystwa Logopedycznego w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepłynnością mowy, z grupy ryzyka dysleksji, z opóźnionym rozwojem mowy oraz wymowy, z alalią, autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa oraz z dziećmi z trudnościami neurologicznymi. Prowadziła również terapię osób dorosłych z afazją. Prywatnie mam małego Stasia, wegetarianka, miłośniczka podróży i rzeczy niemożliwych do zrobienia.

Odbyte Kursy i szkolenia:

 • Uczestnik szkolenia Wybiorczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Certyfikat uprawniający do wykorzystywania narzędzia Karty Oceny Logopedycznej Dziecka do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia, nr: 951/2017/KOLD.
 • Uczestnik jednodniowego szkolenia na temat Teoria Sally Goddard Blythe w praktyce – wpływ odruchów prymitywnych i posturalnych na uczenie się i zachowanie dziecka.
 • Uczestnik szkolenia CAPD – centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.
 • Uczestnik szkolenia Integracja Sensoryczna stopień II – posiada uprawnienia do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.
 • Certyfikat uprawniający do wykorzystywania narzędzia Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia, nr: 2227/2016/KORP.
 • Uczestnik szkolenia Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej w wymiarze 48 godzin zajęć teoretycznych i  ćwiczeń praktycznych.
 • Uczestnik szkolenia Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych.
 • Uczestnik szkolenia TUS – trening umiejętności społecznych.
 • Uczestnik szkolenia Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne.
 • Uczestnik warsztatów Terapia małego dziecka z autyzmem.
 • Uczestnik warsztatów Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej.
 • Uczestnik szkolenia Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz. 1.