dr Anna Myrda

Psychologię studiowałam na Uniwersytecie Jagiellońskim, w trakcie studiów wybrałam specjalizację Psychologia Kliniczna Dziecka. Ukończyłam roczne szkolenie z terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania oraz warsztaty doskonalące umiejętności z Racjonalnej Terapii Zachowania organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej. Uczestniczyłam w po raz pierwszy zorganizowanych w Polsce warsztatach z terapii schematów dzieci i młodzieży (Schema Therapy for Children and Adolescents; Schema Therapy for Children and Adolescents: Focus on Children & Adolescents), które prowadził dr Christof Loose, współautor tej metod terapeutycznej.

Ciągle poszerzam swoją wiedzę i podnoszę kwalifikacje. Od 2016 roku uczestniczę w czteroletnim specjalistyczny szkoleniu z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży organizowanym przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

W ramach praktyk i wolontariatów pracowałam i uczyłam się m.in. w Pracowni Psychologii Dziecka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w Krakowie oraz nowotarskiej Chatce (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Nowym Targu).

Jako psycholog pracuję lub pracowałam przede wszystkim w miejscach umożliwiających mi prowadzenie terapii dzieci i młodzieży: w przedszkolu, w szkole podstawowej, w gimnazjum. Prowadziłam interwencje w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej, które obejmowały zajęcia terapeutyczne z podopiecznymi oraz konsultacje/ warsztaty dla opiekunów (działania finansowane przez PCPR). Oprócz tego jestem psychologiem w Tatrzańskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy W Rodzinie. Specyfika Ośrodka sprawiła, że mam duże doświadczenie w pracy z osobami po traumatycznych przejściach np. wypadkach. Dlatego pracuję terapeutycznie nawet z najmłodszymi dziećmi, których problemy wynikają z przebytych traum. W Ośrodku prowadzę terapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Poza psychologią, na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam socjologię. Po obronie pracy magisterskiej rozpoczęłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2017 roku obroniłam pracę doktorską pod tytułem „Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowań konsumenckich młodzieży w internecie” i nadano mi stopień naukowy doktora. Wcześniej w konkursie PRELUDIUM organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki otrzymałam grant na prowadzenie prac badawczych i przez dwa lata byłam kierownikiem własnego projektu badawczego.

Mam przygotowanie pedagogiczne – ukończyłam Studium Pedagogiczne UEK. W ramach pracy zawodowej i praktyk uczyłam w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole średniej oraz prowadziłam zajęcia ze studentami UEK. Poza tym prowadziłam szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci organizowane w ramach Uniwersytetu Dziecięcego UEK.