Nasz nowy projekt – Nowotarska Placówka Wsparcia Dziennego

Nasz nowy projekt – Nowotarska Placówka Wsparcia Dziennego

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskie tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Nowotarska Placówka Wsparcia Dziennego”.

Nowotarska Placówka Wsparcia Dziennego

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. „Nowotarska Placówka Wsparcia Dziennego”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych tj. usług wsparcia rodziny skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z terenu powiatu nowotarskiego poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki i wychowania w ramach placówki wsparcia dziennego.

Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież w wielu do lat 18 lat i ich rodziny z terenu powiatu nowotarskiego oraz sama nowopowstała placówka wsparcia dziennego.

Główne działania realizowane w ramach projektu opracowanie i aktualizacja indywidualnych planów wsparcia, świadczenie wsparcia opiekuńczego i specjalistycznego na rzecz dzieci i młodzieży,  wsparcie rodziny oraz kursy szkolenia dla kadry nauczycielskiej.

Główne rezultaty projektu:

  • utworzenie 30 miejsc opieki i wychowania w nowej PWD w Nowym Targu,
  • uruchomienie nowej oferty wsparcia w postaci usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka na terenie powiatu nowotarskiego,
  • wzmocnienie kadry PWD w zakresie świadczenia usług poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych w zakresie usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

 

Całkowita wartość projektu: 4 968 978,65 zł, w tym kwota dofinansowania 4 578 978,65 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Dotyczy projektu:

Nowotarska Placówka Wsparcia Dziennego

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskie tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Nowotarska Placówka Wsparcia Dziennego”.