Konkurs plastyczny pn. „Zima na Podhalu”

Konkurs plastyczny pn. „Zima na Podhalu”

Nowotarskie Centrum Rozwoju Perspektywy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Zima na Podhalu”

Celem konkursu jest:
– dostrzeganie piękna zimy,
– rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci,
– promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji,
– kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci.

Pracę konkursową można wykonać dowolną techniką.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty  w dwóch kategoriach wiekowych: 4-8 lat oraz 9-12 lat. Dodatkowo zostanie wręczona nagroda publiczności za największą ilość polubień na naszym Facebooku. Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane w formie fotogalerii na naszej stronie internetowej oraz Facebooku.

Na Wasze prace czekamy do 5 lutego 2021 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 lutego 2021 r. na naszym Facebooku

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest adresowany do dzieci, które są objęte naszym wsparciem.
 2. Praca musi zawierać elementy pozwalające na powiązanie jej z tematyką zimową (krajobraz zimowy, rośliny, zwierzęta).
 3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
 4. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką.
 5. Każda praca powinna być zatytułowana wg. wzoru: imię, nazwisko, wiek, miejscowość.
 6. Zdjęcia prac należy przesyłać drogą elektroniczną do 5 lutego b.r. na adres: perspektywyopiekuncza@gmail.com
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi  10 lutego b.r. na stronie internetowej naszej placówki.
 8. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. Zostaną przyznane 3 nagrody ( I miejsce, II miejsce, III miejsce) w dwóch kategoriach wiekowych: 4-8 lat oraz 9-12 lat oraz nagroda publiczności za największą ilość polubień zdjęcia na naszym Facebooku.
 9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zasad i wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.

  Zachęcamy do udziału!