ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zatrudnienia instruktora / trenera piłki nożnej w ramach projektu pn. „Ruch – moja pasja” – utworzenie Klubu Juniora oraz organizacja warsztatów sportowych dla dzieci w Gminie Lanckorona” współfinansowanego w ramach działania Osi 4 LEADER – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”.

Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE

Kategorie Bez kategorii

REGULAMIN REKRUTACJI – PIŁKA NOŻNA

Serdecznie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeń na warsztaty z piłki nożnej- TERMIN DO 30 kwietnia 2014 r. Warsztaty z piłki nożnej współfinansowane są w ramach działania Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe Projekty”.

Czytaj dalejREGULAMIN REKRUTACJI – PIŁKA NOŻNA

Kategorie Bez kategorii